Curriculum
Course: Den Islamiske Kundskabs Serie Bind 2
Login

Curriculum

Den Islamiske Kundskabs Serie Bind 2

Text lesson

Den bedste handling

Allahs sendebud, må Allah ophøje hans rang, sagde:
Den bedste handling er troen på Allah og Hans sendebud
(Berettet af Al-Bukhaariy)

Troen på Gud og Hans sendebud Muhammad, må Allah ophøje hans rang, er den bedste og den mest elskede handling for Gud.
De gode handlinger er ugyldige uden troen på Gud og Hans sen-debud. Det er handlinger som bønnen (as-salaat), fasten
(as-sijaam), pilgrimsrejsen (al-hadj) og den forpligtede almisse (az-zakaat).
Ashhadu allaa ilaaha illal-laahu
wa ashhadu anna Muhummadar rasuulul-laah
Jeg bevidner, at der er ingen anden guddom end Allah,
og bevidner at Muhammad er Allahs sendebud.

Sallal-laahu ^ala Muhammad,
Må Allah ophøje rangen for Muhammad

Sallal-laahu ^alaihi wa sallam
Må Allah ophøje hans rang og beskytte hans nation mod det,
som han frygtede for den.