Curriculum
Course: Den Islamiske Kundskabs Serie Bind 1
Login

Curriculum

Den Islamiske Kundskabs Serie Bind 1

Text lesson

Jeg er et muslimsk barn

Jeg elsker Allah min skaber
Jeg elsker Muhammad min profet
Jeg elsker Al-Qur’aan min bog
Jeg elsker Al-Ka^bah, som jeg vender mig mod i bønnen
Jeg elsker Islam min religion
Jeg bevidner, at der er ingen anden guddom end Allah,
Og bevidner at Muhammad er Allahs sendebud

UDENADSLÆRE

Radiitu bil-laahi Rab-ba,
Jeg hengiver mig til at tro på Gud som Én Herre,

Wa bil Islaami diina,
og på Islam som én religion

Wa bi Muham-madin nabijja.
og på Muhammad som en profet.